Tanıtım

Türk Mûsikîsi Bölümü, Türk mûsikîsinin yakından tanınmasına ve gelişimine katkı sağlayan ve bu değerlerin geleceğe aktarımı hususunda çaba sarf eden nesiller yetiştirmeyi amaç ve ilke edinmiştir. Bu bağlamda tarihsel gelişim ve kültürümüz ile ilgili araştırmalarda bulunarak geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik bilimsel ve kültürel gerçekler ışığında ürünler ortaya koymak temel hedefleridir.

Program, öğrencilerin Türk mûsikîsi tarihi, nazariyatı ve uygulaması, müzik teorisi, paleografyası ve terminolojisi, usûl ve form bilgisi yanında Türk mûsikîsinin temel sazlarının eğitimi, meşk kültürü, müzik sosyolojisi, dikte-deşifre, eser analizi ve organoloji gibi mûsikînin kavramsal-teorik ve pratik çerçevesini eğitim müfredatına dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlar. Bu kapsamda araştırma tekniklerini kullanarak, dünya müzik tarihi, Osmanlıca mûsikî kaynaklarının deşifresi, güfte analizi, nota yazımı, icra analizi ve besteleme teknikleri de ağırlıklı olarak verilmesi planlanan dersleridir.

Bölüm, teorinin yanında pratik uygulama ve araştırma projeleriyle geleneğine vakıf olmakla birlikte çağdaş ve sorgulayıcı Türk mûsikîsi mezunları yetiştirmeyi planlamaktadır.