TÜRK MUSİKİSİ

Ahenk Müzikoloji Dergisi 6. Sayı Makale Çağrısı

02.01.2020

Makale Çağrısı

Ahenk Müzikoloji Dergisi 6. Sayı


Değerli meslektaşımız,

Ahenk Müzikoloji Dergisi 2020 - Bahar, 6. sayısı için kıymetli makalelerinizi bekliyor. Müzikoloji alanında yapmış olduğunuz çalışmaları dergimizde görmekten onur duyacağız.

Derginin amacı müzikoloji bağlamında çalışacak olan akademisyenlere yayın alanı sunmaktır. Ayrıca bu amaç özelinde derginin gözetmiş olduğu bir başka husus da Türk musikisine ait problemlerin söz konusu disiplinin çerçevesi dâhilinde ele alınmasını sağlamaktır.

Müzikoloji alanında yayın yapan Ahenk Müzikoloji Dergisi, senede iki defa yayınlanmakta olup İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından desteklenen ulusal ve hakemli bir dergidir. Dergimiz DergiPark altyapısıyla, elektronik olarak yayınlanmaktadır. Sistematik ve Tarihsel Müzikoloji bağlamında Akustik, Estetik, Müzik Teorisi, Müzik Pedagojisi, Müzik Antropolojisi, Etnomüzikoloji, Organoloji, Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi konularında müziğin bilimsel anlamda değerlendirilmesine öncelik veren, başka araştırmalara kaynak olabilecek çalışmalar bu derginin kapsamını oluşturmaktadır. Türk musikisini, söz konusu genel bilimsel başlıklar zemininde ele alan çalışmaları değerlendirmek dergimizin ağırlıklı olarak heyecan duyduğu olgular arasında yer almaktadır.

  • Makale kabullerinin yapılacağı tarih aralığı: 02.01.2020 - 30.04.2020

Saygılarımızla,

Dr. Sami DURAL

Ahenk Müzikoloji Dergisi Editörü