Türk Musikisi Bölümü Öğrenci Temsilcisi Seçimleri

25.11.2019

TÜRK MUSİKİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE

Görev ve sorumlulukları T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 24. Maddesinde belirtilmiş olan, Türk Musikisi Bölümü Öğrenci Temsilcisi seçimlerine ilgili yönergenin 5. Maddesi kapsamında belirtilmiş olan niteliklere uygun ve aday olarak katılmak isteyen öğrencilerin Türk Musikisi Bölümü Seçim Kurulu’na (Bölüm Başkanlığına) 20-26 Ekim 2019 tarihleri arasında bir dilekçe ile başvurmaları rica olunur. Öğrenci temsilcisi adayların isimleri dersliklerin panolarında 27-29 Ekim 2019 tarihleri arasında üç gün süresince duyurulacaktır. 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 12.00-13.00 arasında da F Blok Toplantı Salonu’nda gizli oylama ve açık sayımla Türk Musikisi Bölümü Öğrenci Temsilcisi seçilmiş olacaktır. Seçim günü öğrencilerin en az %60’nın hazır bulunması önemle rica olunur. Aksi halde ikinci bir seçim günü gerekecektir.

Saygılarımla

Dr. Öğr. Ü. Erdal Kılıç

Türk Musikisi Bölüm Başkanı

T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 5. Maddesi

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler Madde 5

(1) Öğrenci temsilci adaylarında şu nitelikler aranır:

(a) İlgili fakülte, yüksekokul veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olmak;

(b) Disiplin suçu işlememiş olmak;

(c) Başvuru esnasında gözetim listesinde bulunmamak;

(d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak;

(e) Aday olduğu tarihte, öğrencilik süresi normal öğrenim süresini aşmamış olmak. Devamsızlıktan dönem ders kaybetmemiş olmak;

(f) Not ortalaması 2. 00’dan az olmamak. Öğrenci birinci sınıfın birinci döneminde ise Üniversiteye giriş puanı bölüm giriş puan ortalamasının altında olmamak.

(2) Çift ana dal öğrencileri kayıtlı bulundukları lisans programlarından birinde seçime katılabilirler.

(3) Üniversitede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler seçimlerde aday olamazlar ve oy kullanamazlar.

T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 24. Maddesi

Bölüm Öğrenci Temsilcisinin Görevleri Madde 24

(1) Bölüm öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

(a) Temsil ettiği bölümde Konsey çalışmalarını yürütmek;

(b) Konsey organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve bu kararların uygulamasını izlemek;

(c) Fakülte, yüksekokul veya enstitülerin bölüm öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda bölümünün öğrencilerini temsil etmek;

(d) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Konseye ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek;

(e) Bölümünde kayıtlı olan öğrencileri öğrenci etkinliklerinde temsil etmek;

(f) Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bölümün yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek;

(g) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek;

(h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak.