Ahenk Müzikoloji Dergisi'nin 5.Sayısı Yayınladı

02.01.2020

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türk Mûsikîsi Bölümü öğretim kadrosu olarak Ahenk Müzikoloji adlı bir alan dergisinin 5. sayısını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergi, bu sayıyla birlikte sosyoloji, tarih, felsefe gibi alanlarda çalışmakta olan araştırmacıların müzikoloji disipliniyle etkileşimde bulunmalarının teşvik edilmesi amacıyla kurgulanmıştır. Ayrıca bu amaç özelinde derginin gözetmiş olduğu bir başka husus da Türk musikisine ait problemlerin söz konusu disiplinin çerçevesi dâhilinde ele alınmasını sağlamaktır.

Sistematik ve Tarihsel Müzikoloji bağlamında Akustik, Estetik, Müzik Teorisi, Müzik Pedagojisi, Müzik Antropolojisi, Etnomüzikoloji, Organoloji, Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi konularında müziğin bilimsel anlamda değerlendirilmesine öncelik veren, başka araştırmalara kaynak olabilecek çalışmalar bu derginin kapsamını oluşturmaktadır. Türk musikisini, söz konusu genel bilimsel başlıklar zemininde ele alan çalışmaları değerlendirmek dergimizin ağırlıklı olarak heyecan duyduğu olgular arasında yer almaktadır.

Ahenk Müzikoloji Dergisi’nin 5. sayısını bu şekilde siz değerli araştırmacılara duyurduktan sonra başta danışma/yayın kurulumuza, hakemlerimize, Türk Musikisi Bölümü öğretim elemanlarına, bize akademik çalışma ortamı sağlayarak bu derginin çıkması hususunda desteklerini esirgemeyen üniversite yönetimine teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Ali TAN

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı