Prof.Dr.Ali Tan ve Dr.Öğr.Üyesi Deniz Tunçer “Müzik Sohbetleri” Çevrimiçi Etkinliğini Gerçekleştirdi

26.04.2020

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Müzik Sohbetleri” adlı etkinlik, 23.04.2020 tarihinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Tan ve Türk Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tunçer tarafından bölüm öğrencilerinin yoğun katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. Mezuniyet sonrası akademik yaklaşımlar ve öğrencilerimizi bekleyenler, kariyer planları ve bir müzisyen olmanın toplumdaki yeri konularının irdelendiği müzik sohbeti iki oturum halinde yapılmıştır.